Patrik Arlid startade Paka - byggnadsvård och hantverk våren 2004.
Patrik är utbildat båtbyggare med inrikning på nordiska traditionella träbåtar.
När båtbyggarutbildningen var färdig åkte Patrik över till England och jobbade ett år hos
Weldon flooring Ltd.
Där Arbetade han bland annant hemma hos Madonna och med en större restaurering av Charles Dickens gamla golv.

Patrik fick därefter erbjudande att bygga kontrabasar och celli tillsammans med Thomas Martin i hans verkstad. Det sammarbetet varade ett drygt år. Då hade hemlängtan blivit för stor och Patrik bestämde sig för att starta upp ett eget företag i Sverige.