Y Handalfabetet
Ett komplett handalfabet där händerna är täljda i lind och står på en ekfot.
Ett av dessa är inköpt av Stockholms landsting och står på Dövteamet/Dövblindteamet, Norrtulls sjukhus.
Y Reparationer och nytillverkning av fönster
Patrik utför reparationer och nytillverknig av fönster och karmar efter kunders önskemål.
Y Reparationer och nytillverkning av båtinredning
Reparationer och tillverkning av båtinredningar är ett delikat arbete som Patrik utför lika gärna som utmärkt.
Y Byggnadsvård
Att vårda våra byggnader utan att göra ett för stort ingrepp är en viktig del av bevarandet av vårat kulturarv. Patrik hjälper dig att utföra detta snabbt och proffisionellt.